查看: 143|回复: 0

[英文动画] 【爱迪英语】0-3岁婴幼儿英语早教课程

[复制链接]
 • TA的每日心情
  无聊
  前天 13:17
 • 签到天数: 412 天

  [LV.9]以坛为家II

  701

  主题

  920

  帖子

  1万

  积分

  管理员

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

  积分
  10857
  发表于 2019-4-11 18:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TB2WULLkCBjpuFjy1XdXXaooVXa_!!180558122.jpg TB29CH9kxXlpuFjSsphXXbJOXXa_!!180558122.jpg TB2hVM5kCFjpuFjSszhXXaBuVXa_!!180558122.jpg
  / _7 X: d+ W$ N6 y" Q
  《爱迪英语》是根据“中国早教之父”冯德全教授的“0岁方案”理念编写的“0岁方案系列母子英语”,其有如下几个特点:- v9 \5 U* u, N/ [8 R4 M
  1、发音准确:播音员Scott 先生曾任英国BBC播音员,发音准确、地道;9 e1 I$ b/ V6 o: y  I$ c# j
  2、《爱迪英语》容集了小学英语课本里的所有单词,并根据音标编成一首一首浅显易懂的儿歌,具有很强的压韵感,以儿歌形式激发孩子学习英语的兴趣;+ v- b5 L6 J! M/ r! J
  3、《爱迪英语》在不断重复的同时也在原有句子中逐渐扩展句子,从而为孩子学习英语奠定英语思维能力的基础;
  + p5 c: y' W2 \) p# U% m6 _+ A4、《爱迪英语》不但适合作学校教材,也适合家庭教育,因其发音纯正,家长可以放心地为孩子播放CD,从而锻炼孩子的听、说、读、写能力,即使不懂英语的家长,也可以让孩子学好英语,为孩子学习英语创造一种良好的语言环境。& G, h- Q5 }; x
  ' V( S6 f3 Z' a3 y$ O2 M7 _
  教授序言:
  + W( [' o; ^; X: P9 y让婴幼儿从小在丰富的日常生活中学任何一种语言,这无疑是天底下最省力、最有效、最神奇的早教教育了。无论是各国官话,还是地方土语;也不论是哪个国家,哪个民族的偏音方言,只要婴幼儿生活在那种语言环境中,他便能天才般地掌握其奥妙,从语言、语调、词汇到语法,他都能毫不费力地掌握,能听会说,模仿得惟妙惟肖。如果同时给他“视觉语言”的濡染、熏陶和游戏,他还同时能识字阅读,把口语盲、文字盲一起摔到太平洋里去……。这一原理和方法,我在《0岁方案》中有充分的阐述和论证,曾被称为谓“语文教育的最新里程碑”。5 w2 S; h6 m% `
  0---3岁的婴幼儿绝对处于语言发展的最佳期。那么最佳期内中国孩子能不能学好英语呢?没有了语言环境的濡染,孩子像“外星人”一样不识人间烟火和言语,而整个成 人社会都为此忧虑,青少年呢,只好十年如一日地苦泡在英语课堂、英语教科书里死读。我长期住在大学校园里,每天早上锻炼时都看到大学生们在苦读,读的几乎百分百是英语,最后本科毕业生英语仍不过关,多少年过去了,一代一代青少年无不如此走着同样一条失败的路,英语教学的出路在哪里?现今各种儿童英语、少年英语、青年英语、课外培训等运用而生,不胜其多,像潮水般涌入教育市场,都提倡图文并茂,口语领先,情境教学,游戏活动等等,但结果是成本高而收效微微,中国的英语教学仍在少慢差费中徘徊。( U, ^: @% P( {$ r( A" R0 v8 Q
  这个问题我苦思了20余年,现在终于找到了多快好省的英语早教法了,那就是婴幼儿听读英语。我是从古时候孩子读古文而学好古文中悟出道理的。以往时代的国学大师们几乎从小都听古文、读古文,像听天书、读天书那样摇头晃脑地背和读,最后不知不觉都领悟了古文的精髓,甚至出口成章,下笔有神。9 g/ X1 ~' A# p+ }3 A

  : g) `8 w+ o8 T/ ]$ A
  孩子不懂的古语文言既然通过不断听读、诵读就能读懂,为什么英语英文就不能也通过听读、诵读来学习呢?原来人们认识上有几个障碍:一是认为理解了才能记忆,懂了才能读,然死记硬背绝对无用;二是认为让孩子听读不懂的英语英文,绝对枯燥乏味决不会引起孩子的兴趣;三是认为中小学生学英语尚且那样苦,何况3岁前的婴儿,六岁前的幼儿呢? 人们陷入了习惯思维的陷阱,自然想不到原来英语英文是可以引导孩子听读出来的,甚至孩子到了六七岁时英语水平与英国的孩子读写得一样好!6 u+ O' j7 C. I4 R) u- t8 [# C

  , S, ~# N1 U$ x* b8 _7 c8 `
  原来婴儿认识世上的所有事物都是先印象记忆再逐步领悟的,学英语也不例外;原来婴幼儿天生喜欢听语音,听有节奏有韵律的语言,并且喜欢模仿读和说,这是大脑接收语音信息和嘴舌动觉练习的需要,能得到学声发音的快感,听读英语也不例外;原来婴儿接触最早最多最愉快的事物最敏感最喜欢,读英语也不例外;原来婴幼儿学语言(从发音到领悟到阅读)本来就比青少年、儿童强百倍,学英语也不例外。这些原理《0岁方案》人类要重新认识婴幼儿篇中都有分析,这里不赘述了。2 R/ ^0 B2 @' D% @6 F8 A5 n% e

  9 d" X5 d3 \2 w* f. @
  在我探索了国人学英语的一条新捷径以后,我请《0岁方案》专家组成员黄长青教授编著一套婴幼儿英语听读教材。现在,这套适合婴幼儿听读英语、教和学都最省力的《爱迪英语》终于面世了。作者编著了120篇英文童谣、儿歌、短诗、对话等,并请曾任英国BBC广播公司播音员、作家Scott Ballantyne 先生和澳大利亚专家Trish Boman女士录音,制作了CD光盘。我想:健康、有趣的内容,节奏优美、朗朗上口的韵律和英、澳专家纯正标准的语音语调三者合一的这套光盘和教材的出版发行,又是“撒向人间都是福”的大好事。8 A& }+ P8 q, s  B& _
  & |( v5 Y& p6 I+ ~. X. T( a
  从婴儿还在摇篮里开始,就可听标准英语了,慢慢长大每天坚持听读几次,没次几分钟到几十分钟,不管孩子注不注意听,你只管放好了,就像成年人只管自己说话就能让孩子学好母语一样,英语也能濡染而成。当然,你如果能用教具、图画和表情配合孩子听读,则可加快孩子的领悟。孩子长大一点能自己玩时,你每天可与他一起快乐地听读,墙上也可挂些英语单词和句子读读认认,这样,二三岁就可一起翻书听读了。对于已上幼儿园和小学的孩子,坚持听读《爱迪英语》也为时未晚。从小接受英语音韵的濡染,下意识地喜欢英语,可以激发孩子学习英语的潜能,终身受益。
  / k6 h* {) ]( ?; }. _- W3 V因为《爱迪英语》听读系列教程是我国英语教学的一条新路,路上当然是荆棘丛生,十分荒芜,所以我只好把这段文字写得长一些,以告慰家长和教师:孩子的英语一定会在坚持不懈和轻松快乐的听读中,学得十分出色!
    }6 R  n' ?8 C9 e3 ~9 N4 }4 u# d
  " }, n$ s9 _5 Z* f. e网盘目录:
  ! _% J  ?1 L$ E- ~" O├─cd1
  * q& B$ `2 e4 j3 X│      01 曲目 1.mp3
  ( H! S3 u7 N* A+ O, g& p1 p│      02 曲目 2.mp3
  ! u: U% z+ e+ w0 \│      03 曲目 3.mp3
  $ g8 x9 m# T: g! F2 e│      04 曲目 4.mp32 ^) e( s" A$ @9 M2 y" H
  │      05 曲目 5.mp3, l# ^0 o4 }0 S0 `& c# E0 n! Z
  │      06 曲目 6.mp3% ?$ b( \( F+ G
  │      07 曲目 7.mp3
    X" {( j4 M% l( ]│      08 曲目 8.mp3
  5 k; Q5 X* r, A" Z│      09 曲目 9.mp3
  0 G; ]3 l: z' E8 C! R5 f3 R│      10 曲目 10.mp38 t! n) j6 [5 I; A- P4 ]% W
  │      11 曲目 11.mp34 ~. m  \. e. _/ d: t8 C7 V
  │      12 曲目 12.mp3
  / N/ ]/ _# ~  b8 f% Q│      13 曲目 13.mp3
  6 u1 z1 z) h* E3 O: p│      14 曲目 14.mp3
  8 F9 @( Z5 d5 k' K1 r│      15 曲目 15.mp3
  # G' }( g4 f% B│      16 曲目 16.mp3
  * |# h! o$ ^0 U" b) d; q0 R│      17 曲目 17.mp3
  1 \4 p4 l4 d% A/ [! l/ q+ M7 J│      18 曲目 18.mp3" s+ l( w- q9 K
  │      19 曲目 19.mp3
  5 J* b: {* e! o5 n│      20 曲目 20.mp3
  * T9 n7 \0 w: S) z│      21 曲目 21.mp3% r! l$ ~7 }2 G# e/ A# T
  │      22 曲目 22.mp3$ l9 d% t& {3 h8 r, P5 E' ^
  │      23 曲目 23.mp3! G4 p+ g' z! E* F- f! u
  │      24 曲目 24.mp3
  7 F/ Z- _4 P0 z, f# G5 b6 N9 I│      25 曲目 25.mp3
  + L4 t/ k3 o# o" ]" Q│      26 曲目 26.mp3
  ) w) l7 w1 h' i5 D* E3 o0 ~6 L│      27 曲目 27.mp37 R* ?, v: L5 P8 D! ]
  │      28 曲目 28.mp3" T9 m) w( F- @0 P; W6 d
  │      29 曲目 29.mp3, n# H9 W1 ]& _  S" T; O1 _8 D/ ~
  │      30 曲目 30.mp3
  5 v4 W2 O0 j6 h0 Y+ E│      31 曲目 31.mp3
  : M  f) ]9 @( z. }│      32 曲目 32.mp3
  . C$ A3 {5 }6 f7 v│      33 曲目 33.mp3" n9 P' `4 f. ~8 x) X) J+ \- S
  │      
  9 \3 X9 Y6 A3 y+ J1 G, a5 v: y├─cd2( t4 X, R7 N# `# f' P
  │      01 曲目 1.mp3
  5 B3 n/ U3 G' }│      02 曲目 2.mp3
  # X) v6 K' ^4 i* N6 f5 }4 f│      03 曲目 3.mp3
  0 x" H  h) Z" T$ p/ e│      04 曲目 4.mp3
  % L9 t# W" E0 r" F│      05 曲目 5.mp3
  ) @: p; Z3 T- v9 e: o" `│      06 曲目 6.mp32 O. U7 t, g: `- Z
  │      07 曲目 7.mp3! ^/ {3 O+ j) J, f  U& g* a
  │      08 曲目 8.mp37 H/ ^+ j( ~6 u1 `: n
  │      09 曲目 9.mp3$ t# Y8 ~- h$ x3 K7 M+ {/ T( v+ @
  │      10 曲目 10.mp3
  ( B/ [2 ?2 ]8 b' F; L# |" z│      11 曲目 11.mp3$ A/ w+ D# t: j. j0 K
  │      12 曲目 12.mp3
  $ k, O" {" V( L6 ?0 [  l3 j│      13 曲目 13.mp3$ v2 Q0 l  D1 |9 l; @6 X" s
  │      14 曲目 14.mp3
  - L1 e: M: A. n# c│      15 曲目 15.mp3/ c, ?! R5 w- j$ X& {
  │      16 曲目 16.mp3$ T2 h) T5 z: N4 [3 ]0 t
  │      17 曲目 17.mp3
  ! h/ U4 ?5 M, m+ k& J│      18 曲目 18.mp3& p. U/ F3 j* [# k& m5 @/ [" U
  │      19 曲目 19.mp3
  9 I$ V+ D. \. T! M5 J- [6 s│      20 曲目 20.mp3/ g2 ~6 n# u/ p) E6 r  y6 M
  │      21 曲目 21.mp32 j* o  e! f2 G2 ?5 [# \
  │      22 曲目 22.mp3
  ( y- u3 C% ]5 x4 y│      23 曲目 23.mp3
  - ?) y0 e$ Y. Z: X│      24 曲目 24.mp3" x6 Z0 @' j4 D: P/ b% H
  │      25 曲目 25.mp34 Q$ f) X4 J# s1 l: x* V6 a
  │      26 曲目 26.mp34 [% y+ g2 Y" h) c! Y" N6 v! {
  │      27 曲目 27.mp3
  # D, Y7 q4 @6 z│      28 曲目 28.mp3
  4 j7 A6 _6 ?( x6 ]! E- F/ c' A: U│      29 曲目 29.mp3
  ( c4 c4 ^4 Z( U, }6 \│      30 曲目 30.mp3; f7 P( L2 \: l
  │      31 曲目 31.mp38 H! e4 A; R5 B: B4 J
  │      32 曲目 32.mp3' n2 Q/ L$ [" h9 A. i, P/ K) V% N; s0 c
  │      33 曲目 33.mp30 l. g7 E* i! Y$ j4 x
  │      34 曲目 34.mp3* z- q7 e  \, ~8 q5 r# p0 x& \
  │      35 曲目 35.mp3. {! g! j, L" _! ?
  │      
  - d/ y0 h5 L* E9 M( X├─cd36 z/ k- }8 a# N" X% P. i( h1 {/ K
  │      01 曲目 1.mp3
  6 [' E( ?0 W0 W' x│      02 曲目 2.mp33 Z" V0 b1 F1 i
  │      03 曲目 3.mp33 R& q( T0 [, f1 {
  │      04 曲目 4.mp3
  - z9 o8 J; {- ?: |8 K$ I│      05 曲目 5.mp3( _( x; L( W3 n' b) z
  │      06 曲目 6.mp3
    K! u/ A& Y# w7 K│      07 曲目 7.mp3
  0 H5 K# X3 @! W5 V9 R3 \│      08 曲目 8.mp3
  9 A4 r3 J/ C- S$ a2 R│      09 曲目 9.mp3
  % T- Z7 ~- f) d│      10 曲目 10.mp3
  ) j6 I5 u3 r% u( u+ b+ C% |* l6 x│      11 曲目 11.mp32 w7 B: g9 a2 r* A0 N1 B* `0 o
  │      12 曲目 12.mp3( M+ I7 i. z+ m6 M/ m8 R' F- O
  │      13 曲目 13.mp3. X  N0 g4 T+ J# D8 z1 n
  │      14 曲目 14.mp3
  9 r1 p1 U& e$ T6 C│      15 曲目 15.mp3( p& s2 h( q9 ~& |+ m
  │      16 曲目 16.mp32 O4 J% v) V" m$ u# [+ ]6 l1 ^
  │      17 曲目 17.mp36 E7 ?- l3 {% [4 u) A! C% @1 N
  │      18 曲目 18.mp3
  3 s% p) f" H; v" H│      19 曲目 19.mp3
  ' I% c0 v6 p' u# k│      20 曲目 20.mp3
  2 X5 {, G0 O  J$ M1 l6 L│      21 曲目 21.mp3
  0 J- S7 n5 o8 v4 m6 y, b│      22 曲目 22.mp3
  ( y0 A4 ]! ?0 h1 @  a5 j/ C│      23 曲目 23.mp3
  5 ^% X. }& k) [: m) }│      24 曲目 24.mp3
  7 ~6 d7 c  A4 I) V) [4 D5 a│      25 曲目 25.mp3
  + r7 q8 u( |- F7 a( q│      26 曲目 26.mp3% t8 v8 I! @/ F! H
  │      27 曲目 27.mp3
  " ^, z, m. o1 R  F: e7 P│      28 曲目 28.mp3! B8 s) ^# A7 H: H5 v' N
  │      29 曲目 29.mp3% Q' h7 w3 C" i" H( q+ ~
  │      30 曲目 30.mp3! C# s8 j* _0 w
  │      31 曲目 31.mp33 i) L- I' F# E1 }4 }9 @
  │      32 曲目 32.mp3
  5 X4 v/ a7 E# x│      33 曲目 33.mp36 E9 \3 |. o5 v
  │      34 曲目 34.mp3& v8 y" j) d4 ?0 l, b
  │      35 曲目 35.mp3
  , b1 g- _# o+ r6 `( d# H+ K│      
  5 N: f; h  Q- o└─cd4
  % r& m2 H! o) L+ m2 A: g        01 曲目 1.mp3
  ) V0 g6 V/ @% O: d1 i/ r" t        02 曲目 2.mp3& p0 q& \& f- s: u$ M: A6 c
          03 曲目 3.mp3
  % I' H9 ~1 {1 C! @9 ?( g        04 曲目 4.mp3
  7 k& k! @9 Q3 q9 l% j. p  m/ p        05 曲目 5.mp3* y3 N& R: w$ ?1 t$ L9 T
          06 曲目 6.mp37 {0 |7 B/ u& e7 c
          07 曲目 7.mp3
  , d. E6 f  e7 a! H        08 曲目 8.mp3! K$ _1 O5 ]1 J: O. r0 @, D
          09 曲目 9.mp3
  : ?. ^5 M- {, f' X        10 曲目 10.mp38 `3 _: }! q% K+ g. _7 M- O
          11 曲目 11.mp38 G' n1 _" M2 j% E  Z
          12 曲目 12.mp3# d2 C" c0 A1 ]- H
          13 曲目 13.mp3
  + w: r, L: b. H! `0 ^+ y        14 曲目 14.mp31 X7 \! z( y/ |/ o6 n( @% b4 P
          15 曲目 15.mp3
  5 M6 g+ X% y% }# C1 b        16 曲目 16.mp3
  4 `: o% |8 j' k' c+ p" z4 g6 [/ B        17 曲目 17.mp3" G+ G1 l. G2 C
          18 曲目 18.mp3+ X/ T4 q( [' R! M# v" K
          19 曲目 19.mp3
  3 e2 l0 l" M8 O        20 曲目 20.mp3$ f/ J7 }# H) [2 p
          21 曲目 21.mp3
  6 k1 L; o; F1 m, m        22 曲目 22.mp3& J, \' A; W9 h! c+ w8 U
          23 曲目 23.mp3
  . S: ?9 }" w  Z        24 曲目 24.mp3' M5 W. F) _- q1 k/ O, @) F+ @* C
          25 曲目 25.mp3  b9 C# \- z" s. Y7 v2 x; {
          26 曲目 26.mp39 ^2 h! G' J: C' U1 }0 ]  L
          27 曲目 27.mp38 D% i$ o! V$ Q: g& O! n2 r
          28 曲目 28.mp3
  3 R( z& \. F+ N" _  Y' A        29 曲目 29.mp3
  2 X7 V0 I2 \& Q  N( E+ f        30 曲目 30.mp3
  4 V0 ]+ w- S  f; E( U- z        31 曲目 31.mp35 H6 Y" ]" X1 u; V0 v8 Q4 X( w) E
          32 曲目 32.mp3
  $ E  k' h$ l! p8 P; F        33 曲目 33.mp3
    u/ v% u2 G; L$ i) Y1 l4 [' J- z        34 曲目 34.mp3
  ' L$ C; u* Y, O# b$ u6 X% r        35 曲目 35.mp32 D. G: i0 ]% `5 ?

  7 d  w) }! C0 d6 B4 ]下载地址:gxcg35-05
  ; c0 A- U7 V4 j+ E$ q2 P$ R) u
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  5 o* h  b. u% v3 Q. {0 i/ a
  " ]0 V; W6 l. X8 q% W1 S
  $ O3 U: e; G; g8 Q5 a' N! `0 J
  回复

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则